Регистрирайте се, за да добавите Вашата обява
Обадете се сега

0895767761

Градоустройство

Home > Градоустройство

Градоустройство

От избор на терен до виза за проектиране

Имаме богат специализиран опит в градоустройството. Предлагаме консултации и всички необходими проектантски дейности от избор на подходящ терен (имот) за съответната инвестиционна инициатива до получаване на виза за проектиране. Основни услуги:

  • Анализ на недвижими имоти – характеристики, устройствен статут, възможности за застрояване, ограничения, техническа инфраструктура, необходими процедури
  • Предпроектни обемно-пространствени проучвания – предварителен идеен архитектурен проект за изследване на вариантите и възможностите за реализация на инвестиционното намерение
  • Изработка на Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за регулация и застрояване (ПРЗ) и техните изменения (ИПРЗ), работни устройствени планове (РУП)
  • Други  – обединяване и разделяне на имоти, включване в регулация, застрояване без регулация и др.
  • Мотивирани предложения за виза за проектиране

 

Ролята на доброто градоустройствено планиране в развитието на бизнеса

Канари Уорф е един от най-големите икономически центрове не само в Лондон, но и в света. Огромният комплекс се асоциира с гигантски офисни кули, скъпи заведения и търговски центрове. Днес там се помещават централите на някои от най-големите компании в Англия, а ролята на бизнес центъра за икономиката на страната е ключова. Поглед към бизнес комплексът … Continue reading Ролята на доброто градоустройствено планиране в развитието на бизнеса

Новият ОУП на Пловдив предвижда градска железница

Община Пловдив наскоро публикува на сайта си проект за изменение на Общия устройствен план, с което стана ясно, че се предлага и изграждането на градска железница. Тя би свързала всички райони на града, както и 11-те села в близост до него. За тази цел ще се използва предимно съществуващата железопътна мрежа. Идеята за пловдивска градска железница … Continue reading Новият ОУП на Пловдив предвижда градска железница