ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Търговско заведение – Смолян

Обществената сграда е със застроена площ от 91,06м2 и разгъната застроена площ 341,54м2. Състои се от три нива:

Всяко от нивата предлага места за консумация, като на подземно ниво ще има възможност за разполагане на тенис-маса, билярдна маса и други игри за развлечение.

Подземното ниво предвижда игрална зала с използваема площ от 82.72м2  и около 15 броя места за консумация в зависимост от развлеченията предвидени в помещението. На това ниво се обособява склад с площ 18.80м2  и с възможност за зареждане от подлеза в съседство на имота. Предвижда се малък офис, както стая за чистач и ел. табло.

На партера се развива кафене с използваема площ 37.62м2 и бар с площ 4.45м2. На това ниво е поместен санитарен възел за мъже, жени и хора в неравностойно положение. За обслужване на  бара се обособява малък склад с площ 3.94м2. Площите за консумация позвиляват разполагането на приблизително 20 места за посетители. Достъпът от това ниво до подземно и първо ниво се осъществява чрез стълба оборудвана с стълбищна платформа за инвалидни колички.

На първо ниво се предвижда още една зала за консумация с използваема площ 35.59м2, от която се достига до открита тераса с площ 39.16м2. Тези площи позволяват разполагане на приблизително 60 места за посетители. В северната част на терасата е обособено място за климатичната инсталация.