ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

Като мениджъри на проекти, ние от Cabana Property, ще направим планирането, организирането и контрола за вашия проект, за да бъдат постигнати конкретните ви цели.

Ние разбираме, че времето е жизненоважен ресурс, затова вместо да пестим време, ние не пестим усилия за изпълнение на проект и завършването му възможно най-рано, така че нашите клиенти да могат да започнат да печелят възвръщаемост на инвестицията си по-бързо. Нашите услуги за управление на проекти включват, но не се ограничават до:

 

 • Разработване на дефиниция и обхват на проекта
 • Бюджетни оценки на разходите
 • Дефиниране на план за изпълнение на проекта
 • Координиране на нормативни одобрения
 • Назначаване на консултанти и изпълнители
 • Изготвяне и поддържане на магистърски програми и подробни графици
 • Управление на дизайна
 • Подготовка на тръжна документация, технически спецификации и обем на работите
 • Подготовка на договори, възлагане и администриране
 • Управление на доставките
 • Строителен надзор, включително управление на безопасността на обекта
 • Проверки на качеството
 • Въвеждане в експлоатация и предаване
 • Предоставяне на ръководства за експлоатация и поддръжка
 • Управление на профила