ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Предлагаме лични консултации и изследване на пазара за инвестиционните възможности и потенциални пречки, които могат да се срещнат в България, маркетингови проучвания в бизнес секторите, които ви интересуват.

Също така можем да изготвим „бизнес план“ на вашата фирма, както и да предвидим заедно бюджета на новия ви бизнес, защото познаваме много добре българския пазар.

  • Анализ на пазара– изследват се характеристиките на пазара, потребностите от дадена стока/услуга, прави се сравнение с конкурентите, както и какви са реалните и потенциалните потребители.
  • Проучване на продукта/услугата– проучват се възможностите за въвеждане на продукт/услуга на пазара, има ли търсене и количествено измерение на това търсене, какво е конкурентното предимство на този продукт/услуга.
  • Анализ на потреблението– проучване на обема на продажбите на стоките, проучване на отношението на купувачите към продукта и към рекламните въздействия, изучаване на социално-икономически характеристики (доходи, семейно положение, семеен бюджет), мотивация и поведение на потребителя при покупка.
  • Проучване на марките– проучване на разпознаваемостта и отношението на потребителите към конкретна търговска марка, изследване на нагласите или защо потребителите предпочитат една или друга марка и показват определено поведение.
  • Анализ на рекламното присъствие– изследване на обхвата, резултатите и ефективността на конкретни рекламни кампании.