КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Нашият опитен консултантски екип в Cabana Property работи усилено, за да ви предостави най-доброто обслужване в много сектори. Възползвайки се от международно признати техники и методи, Cabana Property ще извърши инвестиционната оценка от името на вашия бизнес. Когато е необходимо, ние ще персонализираме нашия подход, за да отговаря най-добре на вашите конкретни нужди и изисквания, като по този начин гарантираме, че имате знанията и увереността, за да оправдаете предложената инвестиция.

– Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.

– Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове.

– Решаване на казуси и проблеми, свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология.

– Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи, свързани със строително-инвестиционната дейност.

– Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.