Средният размер на изтеглените жилищни заеми е около 78 хил. лева

570 лева е средната месечна вноска по ипотечен кредит у нас. Това показват данните на „Райфайзенбанк България“ за нейните клиенти.

Средният размер на изтеглените жилищни заеми е около 78 хил.лева. Най-често предпочитаният срок на кредита пък е 18 години. Според данни на банката около 16% от клиентите , теглили жилищни кредити, ползват фиксирана лихва (тя винаги е само за определен пориод , а не за целия срок на заема).

„Макар и с по-бавни темпове, лихвите по кредитите продължават да намаляват. В допълнение с наблюдаваното оживление на имотния и кредитния пазар, хората могат да получат заем на изгодни нива, които са по-ниски от равнищата преди кризата“, коментира Мариела Атанасова, директор на дирекция „Индивидуално банкиране“ в Райфайзенбанк. Според нея, българите стават все по-взискателни и добре информирани кандидати за кредити, и банките все повече съобразяват офертите си с конкретния клиент.

По последни данни на БНБ към края на юни средната лихва по ипотечните кредити в левове е била 5,77%. Преди година тя беше 6,53%. Лихвените нива на заемите в евро също са паднали – от 6,88% в края на юни 2014г. до 6,14% сега.

Изтеглените ипотечни заеми у нас са на стойност 7,344 млрд. лева, сочат последните данни на БНБ. Основният процент от сделките са за покупка на жилище, а по-малък дял заемат кредитите за ремонт или строеж. От Централната банка отчитат ръст на дела на жилищните кредити в левове, които вече достигат 90% от всички нови сделки.